Kırkayaklar, genellikle açık havada ve nemli ortamlarda yaşarlar. Evlerin etraflarında çiçek tarhlarında ya da bahçelerde yaşarlar. İnsanlar, kırkayakları malçların, ölü yaprak yığınlarının ya da biçilmiş çimen yığınlarının altında bulurlar. Kırkayaklar, aynı zamanda, köpek kulübesi ve depo sundurmalarının altında yaşarlar. Kırkayaklar için toprağın nemli kaldığı ortamlar uygun yaşama ortamını oluşturur. Ölü yapraklardan ve buldukları çürümekte olan tahta parçalarından beslenirler.

Bir eve geldiklerinde, kırkayaklar sundurmada ya da verandada toplanırlar. Evin temeline tırmanırlar ve kendilerine bir giriş yeri bulurlar. Bodrum kapılarından ve pencerelerinden, döşeme altı havalandırma boşluklarından ve garaj kapılarından girerler. Çoğu ev sakini, kırkayakları bodrum katlarında bulurlar. Mobilyaların veya depolamada kullanılan kutuların altına saklanırlar. Bodrum katları karanlık ve sakin yerler oldukları için kırkayakların oldukça aktif olduğu yerler olabilirler. Döşeme altı boşlukları, kırkayaklar için en uygun yaşam alanlarıdır. Genellikle evlerin altında, kutular halinde depolanmış eşyalar ve yerlerde keresteler bulunur. Kırkayaklar, döşeme altı boşluklarında toplanmış ölü yapraklardan ya da oralarda bulunan yaş ve çürümekte olan tahta parçacıklarından beslenirler. Kırkayaklar, sürünerek kapıların altından, kapı pencere yalıtımlarının olmadığı yerlerden evlere girebilirler. Bazen evlere garajlardan ya da sürünerek yerden girerler.