Tatarcık sinek grubundaki birçok küçük, kanatlı haşerelerin genel adıdır. Genel inanışın tersine, bu ufacık uçan haşereler “bebek” değil yetişkindirler. Türlerine bağlı olarak tatarcıklar ısırıcı veya ısırmayan olabilir ve bitkilerle, diğer haşerelerle veya kanla beslenebilir.

Yetişkinlerin boyutları değişkenlik gösterir ama 33 mm’den fazla değildir. Bazı türler mükemmel bitki poleni taşıyıcılarıdır ve yaprak biti gibi ekin haşereleriyle beslenir. Kara tatarcık veya karasinek gibi bazı türlerin dişileri kanla beslenir. Bu tatarcıkların parazit taşıdıkları ve insan ve çiftlik hayvanlarına hastalık bulaştıkları bilinmektedir.